El nou Pla Nacional de Residus: què, com, quan i per què

El primer Pla Nacional de Residus (PNR) es va aprovar el 2001 i va ser vigent fins al 2020, amb revisions cada 5 anys. El PNR és un instrument estratègic per planificar i coordinar les polítiques de gestió de residus. Té la vocació d’establir principis bàsics per a la gestió dels residus al país, sempre en adequació amb la modernització de la societat, l’evolució de la població i d’acord amb les normatives vigents al país i a la Unió Europea.

Una comissió de coordinació i desenvolupament —constituïda pel Govern, els comuns, associacions, empresaris i representants de la societat civil— en fa el seguiment i treballa per definir les accions per assolir els objectius marcats.

Ja s’ha donat el tret de sortida al nou PNR, que serà vigent fins al 2035 i que s’integra dins de l’Estratègia d’Economia Circular i s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per a la seva elaboració s’ha avaluat en primer lloc el compliment actual dels objectius marcats pel pla anterior, els objectius d’àmbit europeu en matèria de reciclatge i el model actual de gestió. A continuació s’han definit els objectius per a cada quinquenni (2025, 2030, 2035), els programes d’acció i el pla de comunicació per als cinc primers anys (2023-2027) i un estudi de fluxos de residus per sectors.

Els objectius principals que proposa el pla són:

 • Prenent com a base els residus urbans generats el 2019, rebaixar la generació d’aquests residus un 15% el 2030 i un 20% el 2035
 • Passar del 36% de preparació per a la reutilització (PxR) i reciclatge del 2019 al 55% el 2025, al 60% el 2030 i al 65% el 2035)
 • Passar del 19% de reciclatge d’envasos lleugers del 2019 al 65% el 2025 i al 70% el 2030
 • Posar en marxa el 2025 la recollida selectiva del tèxtil i dels residus domèstics perillosos a totes les parròquies
 • i la responsabilitat ampliada dels productors d’envasos lleugers
 • Reduir el malbaratament alimentari en un 50% el 2030
 • Disminuir el consum d’aigua a 150 l per persona (actualment és de 208 l per persona)
 • Aconseguir que el 2035 el 25% de les empreses estiguin basades en l’economia circular

Què entenem per residus urbans? Són les fraccions de rebuig d’origen domèstic, així com la recollida selectiva: paper i cartró, vidre, envasos, tèxtil, olis vegetals, medicaments, piles, residus voluminosos, aparells elèctrics, metalls…

De les 50.849 tones de residus urbans que generem anualment, el 91% es poden recollir de manera selectiva i només un 9% corresponen a la fracció rebuig.

Indiquem a continuació els objectius de recollida selectiva per als diferents tipus de producte:

MaterialActualment202520302035
Vidre70% 75% 
Paper i cartró62% 85% 
Envasos lleugers19%65%70% 
Matèria orgànica36%50% 68%
Tèxtil  31%
Total de residus urbans 55%60%65%

Dues notes sobre la taula. Actualment només es recull la matèria orgànica generada per alguns grans productors. El tèxtil és un dels apartats en què anem més endarrerits. A Andorra generem 33 kg de residus d’aquest tipius per persona i any, mentre que a Espanya són 21 (a Catalunya 20) i a França 9. Generem tants residus tèxtils a Andorra com als Estats Units!

Plantejat d’una altra manera, cadascú de nosaltres generem (de mitjana) 1,4 kg de residus al dia, mentre que si assolim els objectiu plantejats en generarem 1,12 kg. És a dir que reduirem el pes de les nostres escombraries pràcticament  300 g per persona i dia. Pot semblar poc, però és una reducció del 20%. En tot cas, la conclusió òbvia és que tenim un marge d’acció i de millora important. Podem veure el cubell de les escombraries mig ple o mig buit…

Si tantes xifres i percentatges no us han atordit i voleu saber més sobre el PNR 2023-2035, seguiu llegint (la resta esteu excusats :P).

Com s’estructura el Pla Nacional de Residus? Es divideix en 6 programes i 32 accions, de les quals us n’indiquem les principals:

1. Prevenció

 • Reduir els productes d’un sol ús
 • Fomentar el consum d’aigua de l’aixeta i reduir així la producció de botelles de plàstic, i garantir la disponibilitat d’aigua no envasada als edificis públics i a les escoles
 • Disminuir el malbaratament alimentari, promocionant la recollida de matèria orgànica a tots els públics (grans productors i ciutadania) (a partir del 2024)
 • Racionalitzar l’ús del paper i anar cada dia més cap a la digitalització dels processos administratius
 • Conscienciar els grans productors sobre la quantitat de residus que generen i com els poden minimitzar

Ho hem dit moltes vegades: el millor residu és el que no es genera! I si es genera és important reciclar-lo.

2. Preparació per a la reutilització

 • Crear una xarxa d’espais per a la reutilització i un web d’intercanvi
 • Fomentar les deixalleries com a espais per a la reutilització
 • Fomentar la reutilització del material escolar i esportiu
 • Fer tallers formatius de recuperació i reparació

Recordem: reparar i reutilitzar abans de comprar de nou.

3. Reciclatge

 • Millorar la recollida selectiva actual: tèxtil, deixalleries mòbils, andròmines i residus perillosos
 • Implementar nous models de recollida selectiva: porta a porta, matèria orgànica (grans productors primer)…
 • Oferir circuïts alternatius per als productors singulars

Per a qualsevol dubte: web i app de ReciclemBé

4. Responsabilitat ampliada productor

 • Responsabilitzar els fabricants de productes que acabaran sent residus del seu tractament final. Per exemple: embalatge excessiu, reciclatge plàstics i envasos…

5. Seguiment de les instal·lacions de gestió de residus

 • Seguir el funcionament i millora de les deixalleries, centres de tractament de residus, plantes de triatge d’envasos…
 • Reduir l’exportació dels nostres residus

6. Governança, avaluació i seguiment

 • Analitzar i optimitzar costos i la repercussió real de la despesa

Principi: qui contamina paga.

Recollida porta a porta dels residus domèstics als Vilars

Conscient de la importància d’assolir un grau de reciclatge més elevat i millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos lleugers, el Comú d’Escaldes-Engordany ha analitzat les experiències dels països veïns que més reciclen constatant que molts han assolit uns percentatges de fins a un 80% de recollida selectiva, lliure d’impropis, gràcies a un sistema de recollida de residus porta a porta.

Estudiades les problemàtiques de la parròquia d’Escaldes-Engordany en la gestió dels residus, s’ha arribat a la conclusió que el sistema de recollida porta a porta, depenent de la zona, pot contribuir a la millora de la gestió de residus i a reduir les incidències a la via pública. L’anàlisi infereix que el sistema de recollida porta a porta en algun cas és de difícil implantació i que s’ha de complementar amb altres sistemes amb contenidors o punts de recollida amb control d’accés.

En tot cas, per estudiar millor el funcionament d’aquest sistema, la resposta de la ciutadania i l’assoliment dels percentatges de recollida selectiva, s’ha apostat per implementar una prova pilot que permetrà valorar una futura implantació d’aquest sistema per zones o de manera generalitzada.

La prova pilot entrarà en funcionament a partir del 30 de gener a la carretera dels Vilars i a les seves urbanitzacions, incloent-hi el carrer Prat de Rogetó, el carrer de les Teulades, el carrer de l’Étang Salé i Hortalets del Ribot.

S’ha escollit aquesta zona perquè està constituïda exclusivament per habitatges unifamiliars i plurifamiliars (sense zona comercial). Cal remarcar que el sector comercial te problemàtiques específiques més complexes que s’han d’estudiar amb deteniment.
Les fraccions objecte de la recollida porta a porta seran els envasos lleugers, el paper i cartró i el rebuig. El vidre i els olis vegetals es continuaran recollint als contenidors emplaçats a la via pública.

Els ciutadans que participaran en la prova pilot hauran de lliurar el rebuig i els envasos lleugers dins dels contenidors respectius que dipositaran al davant de la porta de casa. El paper i el cartró també serà dipositat a la porta sense contenidor i plegat de forma endreçada en capses o bosses de paper.

S’habilitarà un mòdul de residus per als ciutadans que en cas d’emergència no puguin lliurar els residus els dies de recollida concertada (motius varis com vacances, persones que generen bolquers en els seus residus i horaris de treball incompatibles amb els horaris de les recollides).

El mòdul de residus s’emplaçarà al carrer de les Teulades i els usuaris de la recollida porta a porta disposaran d’una clau magnètica que tindrà un límit de 20 obertures per a sis mesos per garantir l’ús adequat d’aquest recurs. El Comú podrà ampliar el nombre d’accessos quan l’usuari en justifiqui la necessitat.

Des de mitjans de gener, el Comú distribueix als veïns el material necessari per gestionar els residus. En concret es faciliten adhesius per als contenidors de rebuig/envasos, clau magnètica d’accés al mòdul d’emergència, bosses grogues per als envasos i grises per al rebuig, imants amb els horaris i modalitats de recollida, contenidors o cubells d’envasos segons el tipus d’edifici i, per als edificis plurifamiliars, un cartell informatiu sobre els diferents tipus i modalitats de recollida.

La prova pilot tindrà una durada de sis mesos. Durant aquest temps els serveis tècnics del Comú faran el seguiment del funcionament del nou sistema prop del ciutadà mitjançant enquestes de satisfacció i de la qualitat del residu recollit amb el mostreig de les bosses per definir el percentatge d’impropis.

Objectius de la recollida porta a porta

Resoldre les problemàtiques específiques associades als residus de determinades zones, com els punts negres del Prat de Rogetó i les Teulades.

Eliminar els punts verds disposats a la via pública a fi de millorar la salubritat de la zona.

Assolir un grau de reciclatge més elevat i millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos, mitjançant la reducció d’impropis.

 Reduir les emissions de CO2 optimitzant els desplaçaments dels vehicles de recollida de residus.

 Facilitar al ciutadà la gestió dels seus residus ja que els lliurarà davant de la porta de casa.

Agenda sostenible 2023

L’any passat vam publicar per aquestes dates un calendari dels dies internacionals i dels esdeveniments relacionats amb la sostenibilitat previstos per als dotze mesos que començaven. Els dies internacionals són els mateixos cada any i us remetem a aquell article per conèixer els que se celebraran aquest. El que volem fer ara i aquí és destacar les dates significatives d’enguany pel que fa a aquest tema.

GENERAL

L’any que comença ha estat proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides com a Any Internacional del Mill. Aquest cereal pot créixer a terres àrides amb una quantitat mínima d’insums i és resilient als canvis climàtics. Així, doncs, constitueix una solució ideal perquè els països augmentin la seva autosuficiència i disminueixin la dependència de la importació de cereals.

Amb data d’1 de desembre de 2022 han entrat en vigor les noves tarifes elèctriques, que suposen un augment del 4% per a les llars amb una potència contractada de 3,3 kW, d’entre el 8 i el 9% per a llars amb una potència d’entre 5,5 i 8,8 kW i del 17% per a les empreses. Una raó més per mirar d’aprofundir en l’estalvi energètic.

Enguany comença el desplegament de la Llei 25/2022, de 30 de juny, d’economia circular (LEC). La Llei d’Economia Circular estableix cinc grans objectius amb horitzó al 2035:

 • Increment fins al 65% del reciclatge
 • Reducció del 15% de la generació de residus urbans
 • Consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia
 • Reducció del 50% del malbaratament alimentari
 • Increment fins al 25% de les empreses que treballin en esquemes d’economia circular

GENER

5–8 International Consumer Electronics Show (CES)

Las Vegas

És una de les fires de tecnologia més grans del món. En aquesta edició s’hi presenten novetats en temes relacionats amb la intel·ligència artificial, la realitat augmentada o les criptomonedes, entre d’altres, però també hi tenen un lloc destacat les innovacions vinculades a la sostenibilitat. Un estudi recent d’Accenture assenyala que la transició a productes, serveis i experiències sostenibles pot desbloquejar ingressos de fins a 2.800 milions d’euros en sectors com la mobilitat, la moda, l’energia domèstica, l’alimentació, el transport aeri i marítim, la construcció i la comunicació fins al 2030.

MAIG

Principi mes – VideDressing

El mercat de roba i complements de segona mà de la Massana creix any rere any i ja és una cita consolidada. Té dues edicions l’any: la de primavera i la de tardor, que s’escau a mitjan novembre.

ANDORRA LA MASSANA 11/06/2022 INAUGURACIÓ FESTISPORT. FOTO: EDUARD COMELLAS. COMÚ DE LA MASSANA

13 – Festisport

El dissabte 13 de maig tindrà lloc a la Massana la segona edició del Festisport, un festival que vol ser un aparador per al públic familiar de l’oferta esportiva del país. Entre les múltiples activitats esportives gratuïtes que s’hi programen s’inclou el VideSport, la fira de material esportiu de segona mà, una oportunitat per allargar la vida útil de roba i accessoris.

JUNY

4–7 Cimera Mundial de Transport Públic

Aquest congrés de caràcter biennal se celebrarà enguany a Barcelona i comptarà amb 2.500 participants, 400 empreses i 300 ponents que debatran sobre finançament, sostenibilitat, nous hàbits, oportunitats de negoci.

Principi de mes – Setmana del Medi Ambient

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el 5 de juny, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb Andorra Sostenible, organitza un seguit d’activitats divulgatives, mentre que els set comuns organitzen la Festa del Medi Ambient, una jornada amb actes per a tota la família al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.

Principi de mes – Mercat de Segona Mà de Canillo

Durant tot un dissabte, el passeig del telecabina s’omple de parades —l’any passat van ser una quarantena— de venda de tota mena de productes de segona mà.

Juny-setembre – Jornades de neteja als dominis esquiables

Les empreses que gestionen les estacions d’esquí acostumen a organitzar a la primavera jornades de neteja en què col·laboren els treballadors de l’estació i els clubsa d’esquí. Solen fer-ho en grups de deu, acompanyats de vehicles i amb un camió per acumular tot el que van recollint.

JULIOL

Mercat d’Encamp

Ja fa anys que està en marxa el mercat de dissabte a la plaça Sant Miquel, amb paradetes variades de fruita i verdura, amb pastisseria, roba d’esport, productes d’Andorra, llanes, flors, artesans especialistes en joies i articles diversos de segona mà. S’acompanya amb directes de música, tallers de jardineria i ds’elaboració productes de neteja ecològics.

SETEMBRE

Mitjan mes – Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura

Aquesta iniciativa sorgida el 1999 se celebra cada any entre el Dia Internacional per a la Protecció de la Capa d’Ozó (16 de setembre) i el Dia Europeu sense Cotxes (22 de setembre). El seu objectiu és promocionar activitats entorn de la mobilitat sostenible i fomentar bones pràctiques i mesures d’acció relacionades amb tots els temes com la qualitat de l’aire, la protecció de la capa d’ozó, el foment dels mitjans de transport nets i la mobilitat responsable.

16 – Cleanup Andorra

Els dos darrers anys, amb motiu del World Cleanup Day, diferents organismes i entitats andorranes han col·laborat per organitzar batudes per netejar boscos. En cada ocasió es retiren de mitjana 500 kg de brossa del medi natural, que se separa i es du a la deixalleria. Presumiblement, enguany es repetirà aquesta acció.

NOVEMBRE

Mitjan mes – Concurs d’Iniciatives Ambientals

El Govern d’Andorra, a través d’Andorra Sostenible, i els comuns col·laboren en l’organització del Concurs d’iniciatives Ambientals, que premia les millors propostes ambientals que fomenten el consum sostenible de productes i recursos, l’educació ambiental, el treball en xarxa, la reducció d’impactes negatius sobre el medi, la conservació i divulgació de valors naturals, la mobilitat sostenible, l’estalvi en el consum d’energia i recursos i la gestió dels residus i orientades cap al concepte de residu zero.

Finals de mes – Setmana Europea de la Prevenció de Residus

El Govern, Andorra Sostenible i els set comuns participen en l’organització d’activitats al país amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’objectiu d’aquesta iniciativa és organitzar accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. L’edició d’enguany serà la quinzena.

30 novembre – 12 desembre Conferència de l’ONU sobre el canvi climàtic (COP 28)

La 28a sessió de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic es reunirà als Emirats Àrabs Units. L’anterior, celebrada a Xarm el-Xeikh, va acordar proporcionar finançament per pèrdues i danys als països vulnerables durament afectats pels desastres climàtics i va reforçar el compromís de limitar l’augment de la temperatura mundial a 1,5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.

DESEMBRE

Mitjan mes – Campanya de recollida de joguines a favor de Càritas

Acabem l’any fent que les famílies amb pocs recursos puguin regalar joguines als petits de la casa i que, de retruc, joguines per estrenar o en bon estat puguin trobar algú que les utilitzi i que no acabin d’aquesta manera a l’abocador. És una tradició molt arrelada al país per aquestes dates: el 2023 serà la 31a vegada que es faci la campanya.

Si coneixes o organitzes actes relacionats amb aquests temes que no apareixen en aquest calendari, informa’ns-en i els inclourem.

Les Jornades Europees del Patrimoni d’enguany giren entorn de la sostenibilitat

Les Jornades Europees del Patrimoni són un esdeveniment festiu que té com a finalitat apropar els béns culturals a la ciutadania. Impulsades pel Consell d’Europa i la Unió Europea, el seu origen es remunta al 1985 i a Andorra s’han celebrat de manera ininterrompuda des de 1996.

Enguany, sota el lema “Patrimoni sostenible“, conviden a recordar pràctiques tradicionals respectuoses amb l’entorn i a descobrir béns culturals en què s’està treballant seguint criteris de sostenibilitat.

Les Jornades Europees del Patrimoni són sempre una oportunitat per aprofundir en el coneixement de la nostra història i de les nostres potencialitats de futur, però en aquesta ocasió ho faran des d’una perspectiva que a ReciclemBé ens interessa especialment.

Les jornades es desenvoluparan al llarg de deu dies, del 16 al 25 de setembre. Totes les activitats compten amb el guiatge d’especialistes en el tema i la majoria permeten visitar edificis i infraestructures que habitualment no estan obertes al públic.

Farga del Madriu

El divendres 16 es faran sengles sortides, a les 10 i a les 15 h, per descobrir com es reconstrueix el campanar de Sant Vicenç d’Enclar i quines tècniques tradicionals s’hi fan servir. A la canalla li pot interessar participar al taller per contruir un jardí de papallones al Museu Casa Rull, a Sispony, el dissabte 17.

Dimecres 21 podreu assistir a la visita guiada per observar la petjada de la història a la muntanya amb els arqueòlegs de l’estudi sobre ocupació humana a Ordino.

L’endemà podreu aprendre com funcionaven els antics molins assistint a la presentació del llibre Moles i molins fariners d’Andorra, de Francina Pons, a l’Antic Hotel Rosaleda i visitant a continuació la mola del Guillem.

Dissabte 24 podreu veure com funcionava la Farga del Madriu i com es recupera un paisatge històric amb tècniques tradicionals. L’excursió, d’unes cinc hores de durada, sortirà a les 9.30 h de l’aparcament de les Fonts, a Engolasters. I diumenge el cicle clourà amb el plat principal: la visita guiada, amb aperitiu, per conèixer com s’ha fet la restauració dels emissors de Ràdio Andorra.

Ràdio Andorra

Entremig hi haurà una ruta pels orris d’Encamp i l’explicació sobre la vida transhumant, una visita a l’exposició sobre bruixeria a la Sala Sergi Mas (Sant Julià de Lòria), un concert de l’ONCA a Casa Rossell (Ordino), una visita per conèixer les intervencions a les esglésies de Sant Roc de Sornàs i Sant Ermengol de l’Aldosa, la presentació del llibre Homes i dones de Canillo, als auficis! (sobre les campanes de la parròquia), un passeig pel jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, una caminada pel camí tradicional que va de Sant Serni de Nagol a Sant Martí de Nagol, i l’observació comentada in situ dels gravats del Roc de les Bruixes.

A més, molts dels museus del país aprofiten l’ocasió per fer jornades de portes obertes.

Trobareu el programa complet al web de Govern. Totes les activitats són gratuïtes però cal reservar plaça prèviament al telèfon 875 708 o al correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad, sempre i quan no s’indiqui el contrari en la descripció de l’activitat.

Actualment, 50 països europeus celebren aquestes jornades, que s’han convertit en un esdeveniment cultural de primer ordre. A Noruega, per exemple, s’organitzen cada any dins d’aquest marc uns 300 esdeveniments que atrauen unes 50.000 persones.

Llei d’Economia Circular: avançant cap a un món amb menys residus

Els plàstics d’un sol ús queden prohibits des d’ara mateix a Andorra. Aquest és possiblement el titular més destacat del projecte de llei d’economia circular (LEC), aprovat per unanimitat del Consell General el passat 30 de juny.

Es tracta d’una llei ambiciosa i avançada entre les legislacions europees que vol crear un canvi de paradigma del model productiu, per passar de l’actual economia lineal, consistent a extreure, fabricar, consumir i eliminar, a una de circular, basada en l’allargament de la vida útil dels productes i la reintroducció al mercat dels residus d’una indústria com a matèries primeres d’una altra.

En les darreres dècades, la producció de béns i l’extracció de materials s’han multiplicat exponencialment. Aquest fet és el responsable de la majoria de les problemàtiques mediambientals: l’emergència climàtica, deguda a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; la pèrdua de biodiversitat, deguda a l’extracció de recursos; i la contaminació de l’aire i de l’aigua.

L’economia circular proposa l’aprofitament màxim dels recursos i una reducció de la producció. És més eficient, sostenible, lògica i responsable, i a més pot generar valor afegit i oferir oportunitats econòmiques.

El projecte de llei estableix deures i obligacions tant per a particulars com per a empreses i administracions per reduir el malbaratament alimentari i la generació de residus, amb l’objectiu de canviar els hàbits de consum de la ciutadania i potenciar el reciclatge i la reutilització. A més, la llei fomentarà els productes locals i de temporada.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha explicat que “la llei incideix en el sector de la construcció“, amb el qual s’ha treballat de manera estreta per tal de definir accions perquè hi hagi uns productes materials mínims que siguin reciclats i així produir menys residus que siguin valoritzats amb més facilitat. En matèria turística, caldrà que els allotjaments, la restauració i els comerços també emprenguin accions per lluitar contra els plàstics, els productes d’un sol ús i el malbaratament d’aliments.

I als consumidors, quin paper ens correspon? Amb els nostres hàbits, amb les petites accions de cada dia, podem fer que la societat evolucioni positivament. Hem de canviar la manera de consumir i evitar que s’acumulin objectes i que es generin residus. Hem de reparar i llogar en lloc de comprar sempre que sigui possible i hem de separar els residus que generem per fer possible un millor reciclatge. I hem de disminuir, fins a arribar a eliminar completament, el consum de productes d’un sol ús, principalment els de plàstic.

Estem tots junts en això —particulars, empreses i administració— i ens hi juguem molt. Si tots hi posem el nostre granet de sorra podem moure muntanyes.