Reciclem Bé

Recollida porta a porta dels residus domèstics als Vilars

Conscient de la importància d’assolir un grau de reciclatge més elevat i millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos lleugers, el Comú d’Escaldes-Engordany ha analitzat les experiències dels països veïns que més reciclen constatant que molts han assolit uns percentatges de fins a un 80% de recollida selectiva, lliure d’impropis, gràcies a un sistema de recollida de residus porta a porta.

Estudiades les problemàtiques de la parròquia d’Escaldes-Engordany en la gestió dels residus, s’ha arribat a la conclusió que el sistema de recollida porta a porta, depenent de la zona, pot contribuir a la millora de la gestió de residus i a reduir les incidències a la via pública. L’anàlisi infereix que el sistema de recollida porta a porta en algun cas és de difícil implantació i que s’ha de complementar amb altres sistemes amb contenidors o punts de recollida amb control d’accés.

En tot cas, per estudiar millor el funcionament d’aquest sistema, la resposta de la ciutadania i l’assoliment dels percentatges de recollida selectiva, s’ha apostat per implementar una prova pilot que permetrà valorar una futura implantació d’aquest sistema per zones o de manera generalitzada.

La prova pilot entrarà en funcionament a partir del 30 de gener a la carretera dels Vilars i a les seves urbanitzacions, incloent-hi el carrer Prat de Rogetó, el carrer de les Teulades, el carrer de l’Étang Salé i Hortalets del Ribot.

S’ha escollit aquesta zona perquè està constituïda exclusivament per habitatges unifamiliars i plurifamiliars (sense zona comercial). Cal remarcar que el sector comercial te problemàtiques específiques més complexes que s’han d’estudiar amb deteniment.
Les fraccions objecte de la recollida porta a porta seran els envasos lleugers, el paper i cartró i el rebuig. El vidre i els olis vegetals es continuaran recollint als contenidors emplaçats a la via pública.

Els ciutadans que participaran en la prova pilot hauran de lliurar el rebuig i els envasos lleugers dins dels contenidors respectius que dipositaran al davant de la porta de casa. El paper i el cartró també serà dipositat a la porta sense contenidor i plegat de forma endreçada en capses o bosses de paper.

S’habilitarà un mòdul de residus per als ciutadans que en cas d’emergència no puguin lliurar els residus els dies de recollida concertada (motius varis com vacances, persones que generen bolquers en els seus residus i horaris de treball incompatibles amb els horaris de les recollides).

El mòdul de residus s’emplaçarà al carrer de les Teulades i els usuaris de la recollida porta a porta disposaran d’una clau magnètica que tindrà un límit de 20 obertures per a sis mesos per garantir l’ús adequat d’aquest recurs. El Comú podrà ampliar el nombre d’accessos quan l’usuari en justifiqui la necessitat.

Des de mitjans de gener, el Comú distribueix als veïns el material necessari per gestionar els residus. En concret es faciliten adhesius per als contenidors de rebuig/envasos, clau magnètica d’accés al mòdul d’emergència, bosses grogues per als envasos i grises per al rebuig, imants amb els horaris i modalitats de recollida, contenidors o cubells d’envasos segons el tipus d’edifici i, per als edificis plurifamiliars, un cartell informatiu sobre els diferents tipus i modalitats de recollida.

La prova pilot tindrà una durada de sis mesos. Durant aquest temps els serveis tècnics del Comú faran el seguiment del funcionament del nou sistema prop del ciutadà mitjançant enquestes de satisfacció i de la qualitat del residu recollit amb el mostreig de les bosses per definir el percentatge d’impropis.

Objectius de la recollida porta a porta

Resoldre les problemàtiques específiques associades als residus de determinades zones, com els punts negres del Prat de Rogetó i les Teulades.

Eliminar els punts verds disposats a la via pública a fi de millorar la salubritat de la zona.

Assolir un grau de reciclatge més elevat i millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos, mitjançant la reducció d’impropis.

 Reduir les emissions de CO2 optimitzant els desplaçaments dels vehicles de recollida de residus.

 Facilitar al ciutadà la gestió dels seus residus ja que els lliurarà davant de la porta de casa.